مطالب مرتبط با : Peter Chelsom

Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 120 دقیقه دقیقه
رده سنی :
کارگردان :
برای اولین بار انسان ها می توانند پا به کره مریخ بگذراند و تجربه شگفت انگیزی را در آنجا به صورت واضحی داشته باشند. در همین بین پسر جوانی که در مریخ به[...]
The first human born on Mars travels to Earth for the first time, experiencing the wonders of the planet through fresh eyes. He embarks on an adventur[...]
Wiki Movie