مطالب مرتبط با : معمایی

Wiki Movie
کیفیت :
مدت زمان : 100 دقیقه دقیقه
کشور :
کارگردان :
شان، شوهر آنا موقع دویدن در پارک مرکزی سکته می کند و می میرد. پس از گذشت ده سال، در جریان یک مهمانی خانوادگی ناگهان سرو کله ی پسرکی ده ساله پیدا می شو[...]
Wiki Movie