مطالب مرتبط با : 1996

Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 1 ساعت و 35 دقیقه دقیقه
کارگردان :
نيويورک، سال ۱۹۲۵. جيب بري به نام «کريس دوبوآ» (وان دام) به سبک «فاگين» آليور توييست، يتيم خانه اي پر از بچه هاي دزد را اداره مي کند. او که خود نزد يک[...]
A group of gentlemen of fortune visits a legendary "Lost City", located in Tibet. They plan to steal a priceless statue "Golden Dragon" during the mar[...]
Wiki Movie