مطالب مرتبط با : Matt Smith

Wiki Movie
کیفیت : | |
کشور :
ستارگان : | |
این سریال داستان خاندان تارگرین را روایت می کند و ۲۰۰ سال قبل از وقایع سریال "بازی تاج و تخت" جریان دارد دقیقا 197 سال قبل از تولد"دنریس تارگرین"
House of the Dragon tells the story of an internal succession war within House Targaryen at the height of its power, 172 years before the birth of Dae[...]
Wiki Movie