مطالب مرتبط با : ماجرایی

Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 96 دقیقه دقیقه
کارگردان : |
2 دانشجو به صورت اتفاقی وارد یک بازی آنلاین جرات و یا حقیقت می شوند. در این بازی می بایست به انتخاب سایر شرکت کننده ها کارهای عجیب و خطرناکی انجام دهن[...]
Wiki Movie
Wiki Movie
کیفیت : | |
مدت زمان : 117 دقیقه دقیقه
کشور :
زبان :
کارگردان :
الی دیویس که بارها و بارها با حضور ایجنت‌های مختلف شغل خود را از دست داده است ، این‌بار با دست یافتن به قدرت ویژه‌ای که طبق آن می‌تواند فکر آنها را بخ[...]
Wiki Movie